Kiitos kaikille TAJUfiilis-kyselyyn vastanneille

13.3.2024

Kiitos kaikille helmi-maaliskuun TAJUfiilis-kyselyyn vastanneille! 

Kyselyyn saatiin 71 vastausta. 

TAJUfiilis on nopea pikakysely, jolla kartoitamme jumppareiden fiiliksiä kauden aikana. Laajempi palautekysely kerätään, kuten ennenkin, kauden lopussa. Silloin palautetta voi antaa myös sanallisesti.

Vastaustausten perusteella TAJUfiilis on hyvä, jumppiin ollaa tyytyväisiä ja jumpat ovat vastanneet tuntikuvausta erittäin hyvin.  


Kyselyssä kysyttiin: 

  • Tämän hetkistä TAJUfiilistä 
  • Tyytyväisyyttä TAJUn jumppiin
  • Oliko tunti, jolla viimeksi kävit, tuntikuvaiksen mukainen

Kaikkiin kysymyksiin vastatattiin 5 asteikoillisella mittarilla (5=erittäin hyvä, erittäin tyytyväinen tai vastasi erittäin hyvin. 1= erittäin huono, erittäin tyytymätön tai erittäin huonosti)


  • Vastanneiden TAJUfiilis on ollut erittäin hyvä (n. 47%) tai hyvä (44%). Vastausten keskiarvo on n. 4,3/5.
  • Jumppiin vastanneet ovat olleet tyytyväisiä (n. 48%) tai erittäin tyytyväisiä (n. 39%). Vastausten keskiarvo on 4,23/5.
  • Tunnit ovat vastanneet pääaisiassa erittäin hyvin (n. 73%) tuntikuvausta (arvon 4 vastasi n. 23 %). Vastausten keskiarvo on 4,7/5. 

Vastaukset eivät eronneet lokakuun tai joululukuun 2023 kyselyiden vastauksista. 

Seuraava TAJUfiilis-kysely toteutetaan huhti-toukokuussa kevään palautekyselyn yhteydessä. 
Kyselyn vastaistausten keskiarvot ovat pysyneet lähes samoina lokakuun 2023 ja maaliskuun 2024 välillä.