TAJU on tähtiseura

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, aluejärjestöjen sekä lajiliittojen laatuohjelma, jonka pyrkimyksenä on kehittää suomalaista seuratoimintaa. Tunnuksena laadulle toimii Tähtimerkki. Olympiakomitea on myöntänyt Tampereen Jumppatiimille Tähtiseura-tunnuksen, merkkinä laadukkaasta toiminnasta. Tähtiseurat auditoidaan kolmen vuoden välein, eli meidän toimintaa tarkastellaan joka kolmas vuosi ja näin varmistutaan siitä, että toiminta pysyy Tähtiseuratunnuksen vaatimalla tasolla. 

Tällä hetkellä TAJUlla on menossa strategiakausi 2022-2024, jolle päivitetty visio, toiminta-ajatus, arvot sekä tavoitteet on kuvattu tässä kuvassa:

Strategiakausilla on tarkoitus kehittää seuran toimintaa ja valmistautua koko kolmen vuoden periodin ajan jo seuraavaan Tähtiseura-auditointiin.

Miten tähtiseuratunnus näkyy jäsenille?

Tähtiseuran täytyy täyttää tietyt laatutekijät, jotta voi saada Tähtimerkin. Me olemme saaneet Tähtimerkin lasten ja nuorten sekä aikuisten liikunnasta. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on täytynyt täyttää kaikille seuroille yhteiset laatutekijät että osa-alueiden omat laatutekijät. Laatutekijöitä arvoidaan auditoinneissa. 

Aikuisten merkki viestii muun muassa siitä, että seura järjestää säännöllistä aikuisten liikunnan toimintaa sekä seura on sitoutunut sen kehittämiseen. TAJUssa jokainen meillä aloittava ohjaaja tuutoroidaan, eli kokenut aikuisliikunnan ohjaaja, joka toimii meillä tuutorina, vierailee ohjaajan tunnilla ja antaa vinkkejä ohjaamisen tueksi. Tähtimerkin saanut seura tarjoaa joustavia ja kevyen sitoutumisen osallistumisvaihtoehtoja sekä aloitteleville harrastajille sopivia ryhmiä. Meillä on täten mahdollisuus osallistua jumpille kertamaksulla ja tuntikuvausten perusteella valita itselleen sopivan tasoinen jumppa. Aikuisliikunnan toiminta on myös suunnitelmallista sekä monipuolisia. Ohjatut harjoitukset ovat hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ja tukevat liikkujan kehittymistä.

Lasten ja nuorten merkki puolestaan viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja kannustavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät. Meillä harrastaminen on arvokasta ilman kilpailullisia tavoitteita. Myös kaikki meidän aloittavat lastenohjaajat tuutoroidaan samaan tapaan kuin aikuisten liikunnan ohjaajat. Kannustamme kaikkia ohjaajia kouluttautumaan lisää ja järjestämme myös itse ohjaajille ohjaajailtoja. 

Kauden päätteeksi haluamme aina myös kerätä palautetta seurassa liikkuvilta aikuisilta ja lapsilta, näin tiedämme miten jumppareiden näkökulmasta tunneilla sujuu. Otamme palautetta vastaan tietenkin myös ympäri kauden!

Liikkujan polku TAJUssa

Liikkujan etenemistä TAJUn eri lasten ryhmissä olemme helpottaneet liikkujan polulla. Mikäli siis lapsi haluaa iän karttuessa edetä samantyyliseen jumppaan, voit katsoa kaaviosta sopivan tunnin. Olemme kuitenkin harrasteliikuntaa tarjoava seura, joten polkua ei tarvitse noudattaa, vaan harrastuksen voi valita itselleen mieluisasta tunnista missä ikävaiheessa vain! Meillä ei ole mitään taitotasovaatimusta ryhmiin, jokainen saa aloittaa meillä harrastamisen minkä ikäisenä vain.

Lue lisää Tähtiseuratoiminnasta Olympiakomitean sivuilta.


-Laura