Tuntikuvaukset

ALLE KOULUIKÄISTEN LIIKUNTARYHMÄT 

Alle kouluikäisten liikunnassa tärkeintä on liikunnan ilon löytymisen ohella hyvien perusliikuntataitojen luominen monipuolisen liikunnan avulla. Oma keho on liikkumisen lähtökohta. Iloisessa menossa harjaantuvat myös ryhmätaidot. 

Jumppa-akrobaatit 5-7 v.

Jumppa-akrobaattien tunnilla harjoitellaan erilaisia temppuja, akrobatiaa ja perustaitoja välineiden ja temppuratojen avulla. Kuperkeikat, käsilläseisonta, kärrynpyörät ja silta tulevat lapselle tutuksi. Tunnilla lapsen tasapaino, ketteryys ja voima kehittyvät huomaamatta. 

Ninjajumppa 4-6 v.

Ninjajumppa on täynnä vauhtia ja energiaa. Tunnilla harjoitellaan erilaisia temppuja ja hyödynnetään parkourista tuttuja ylityksiä ja alituksia. Ninjoissa lapsen vartalonhallinta, nopeus ja voima kehittyy huomaamatta.

Satutanssijat 4-6 v.

Tällä tunnilla saa käyttää mielikuvitusta! Jokaisella tunnilla hypätään uuden teeman maailmaan sekä tanssitaan ja liikutaan yhdessä leikkejä unohtamatta. Luvassa siis luovaa satutanssia, liikkumisen riemua sekä mukavaa yhdessäoloa muiden lasten kanssa. 

Soveltava temppuilu 4-9 v.

Soveltavan temppuilun ryhmä on tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja kannustusta liikuntaharrastuksessa. Lapsi voi osallistua tunnille yksin tai yhdessä avustajan kanssa. Ryhmä sopii esimerkiksi lapsille, joilla on tarkkaavaisuusongelmia, oppimisvaikeuksia, motorisia oppimisen vaikeuksia, viivettä motorisessa kehityksessä, kehitysvamma tai muita vammoja, autismin kirjon oireita tai haasteita toimia ryhmässä. Tunnilla harjoitellaan karkeamotorisia taitoja jokaiselle sopivan haasteelliseksi soveltaen, leikitään ja temppuillaan. Tärkeintä on liikunnan ilo ja jokaisen mahdollisuus osallistua toimintaan. Lisätietoja voit kysellä TAJUn liikunnanohjaajalta liikunnanohjaaja@tampereenjumppatiimi.net.

Temppujumppa 3-5 v.

Hauskaa leikkiä ja perusliikuntaa omalla keholla eri telineillä ja välineillä, toisinaan myös musiikkia hyödyntäen. Tällä tunnilla koetellaan leikin kautta mihin oma keho taipuu ja mitä kaikkea hassua sillä voi tehdä. Muun muassa kuperkeikat, pyörimiset ja hypyt tulevat turvallisesti opeteltua leikkien avulla, samoin kuin omalla keholla ilmaisu. Tunnilla harjoitellaan myös venyttelyä ja rentoutumista. Ryhmätaidot kehittyvät yhdessä toimien ja leikkien.  

Viiden lajin voimistelukoulu 4-5 v.

Ryhmässä harjoitellaan leikin ja mielikuvien kautta voimistelun perusliikkeitä  ja motorisia perustaitoja, sekä tutustutaan voimistelun viiteen eri lajiin  (akrobatiavoimistelu, joukkuevoimistelu, trampoliinivoimistelu, teamgym, sekä  naisten ja miesten telinevoimistelu).

KOULUIKÄISTEN LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTARYHMÄT 

Kouluikäisten liikunta pitää yllä perusliikuntataitoja, mutta kehittää jo lajitaitojakin. Lisäksi liikunta on hauskaa kaveriporukassa!

Akrosirkus 8-12 v.

Tunnilla tutustutaan monipuolisesti sirkuksen eri osa-alueisiin, kuten akrobatiaan, pariakrobatiaan, jongleeraukseen, tasapainoiluun ja trapetsiin. Lisäksi tuntiin kuuluu ilmaisuharjoituksia leikkiä, luovuutta ja liikettä hyödyntäen.

Dance4Fun 7-11 v.
Voimisteluliiton uusi konsepti, Dance 4 Fun, on uusi lapsille ja nuorille suunnattu monipuolinen tanssiharrastus, jossa liikkeet maustetaan eri tanssityylein. Tunneilla tanssi yhdistää luovuuden, motoriikan ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelun. 

Voimistelukoulu 7-10 v.
Monipuolista ja vauhdikasta jumppaa välineiden, temppuilun, musiikin, pelien ja leikkien kera. Harjoitellaan perusvoimistelutaitoja. Koordinaatiokyky ja kehonhallinta kehittyvät. Tunnin lopuksi lyhyt venyttely tai rentoutus. Pojat myös rohkeasti mukaan!

Freegym 7-11v. ja 12-15v.

Freegymissä yhdistyvät voimistelu, voimaharjoittelu, voltit ja parkour. Freegym sopii kaikille ja harrastus tarjoaa uusia haasteita niin aloittelevalle temppuilijalle kuin jo aiemmin harrastaneelle. Tärkeintä on erilaisten taitojen ja temppujen opettelu unohtaen kilpailujärjestelmät ja niiden vaatimukset.  

Soveltava temppuilu 4-9 v.

Soveltavan temppuilun ryhmät on tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja kannustusta liikuntaharrastuksessa. Lapsi voi osallistua tunnille yksin tai yhdessä avustajan kanssa. Ryhmä sopii esimerkiksi lapsille, joilla on tarkkaavaisuusongelmia, oppimisvaikeuksia, motorisia oppimisen vaikeuksia, viivettä motorisessa kehityksessä, kehitysvamma tai muita vammoja, autismin kirjon oireita tai haasteita toimia ryhmässä. Tunnilla harjoitellaan karkeamotorisia taitoja jokaiselle sopivan haasteelliseksi soveltaen, leikitään ja temppuillaan. Tärkeintä on liikunnan ilo ja jokaisen mahdollisuus osallistua toimintaan. 

Viiden lajin voimistelukoulu 6-8 v.

Ryhmässä harjoitellaan leikin ja mielikuvien kautta voimistelun perusliikkeitä  ja motorisia perustaitoja, sekä tutustutaan voimistelun viiteen eri lajiin  (akrobatiavoimistelu, joukkuevoimistelu, trampoliinivoimistelu, teamgym, sekä  naisten ja miesten telinevoimistelu).

Telinetaiturit Kastanjat 7-12 v. 

Telinetaitureissa harjoitellaan leikkien ja mielikuvien  
kautta voimistelun perusliikkeitä ja kehitellään niitä kohti lajiliikkeitä.

Trikkaus 7-11 v.

Trikkaus (temppuilu) on näyttävä liikunnallinen laji, joka koostuu erilaisien taistelulajien, akrobaattisen voimistelun ja muiden vastaavien lajien näyttävimmistä tempuista, joista trikkaaja pyrkii tekemään mahdollisimman sulavan ja näyttävän kokonaisuuden käyttämällä erilaisia potkuja, voltteja ja kierteitä. Trikkaus on suhteellisen tuntematon laji maailmalla, mutta esimerkiksi musiikkivideoilla, tanssiesityksissä ja elokuvissa näkee usein erilaisia trikkaukseen kuuluvia liikkeitä, ja joissain tapauksissa myös trikkaamisen tapaan liikesarjojen (puhekielessä combojen) muodossa. Liikesarjojen tekeminen erottaa usein myös trikkauksen muista lajeista, joihin kuuluu samankaltaisia liikkeitä

Tunneilla tutustumme trikkaukseen leikkisästi: Alkulämmittely muodostuu erilaisista peleistä/leikeistä, jotka jo itsessään kehittävät kordinaatiota ja ketteryyttä. Venyttelemme ja loikimme. Opettelemme trikkauksen perusliikkeitä temppuradoilla ja potkutyynyihin harjoittelemme erilaisia potkuja. Tavoitteena olisi antaa lapsille ”liikuntakipinä” monipuolisilla trikkauksen antimilla. Trikkaus käsittää paljon erilaista liikettä ja siitä löytyy jokaiselle oma tyylinsä liikkua. Trikkauksen yhtenä tavoitteena onkin tuoda oma persoona esille liikkeen kautta, eikä temppuja tarvitse tehdä samanlailla kuin kaikki muutkin.

Taitojen karttuessa opettelemme enemmän trikkauksen liikkeitä itsessään. Yhdistelemme erilaisia liikkeitä ja pyrimme pikkuhiljaa tekemään liikkeitä sulavasti sarjoissa, jotka sisältävät kaikkia trikkauksen elementtejä (potkut, kierteet, voltit). Tunneilla opeteltavat temput ovat hauskaa liikuntaa ja kehittävät huomaamatta voimaa, kordinaatiota, venyvyyttä ja jopa liikunnallista luovuutta. Kannustamme kaikkia opettelemaan ja kokeilemaan monipuolisesti erilaisia liikkeitä, jotta mahdollisimman moni pääsisi harjoitteluun mukaan ja saisi onnistumisen sekä oivaltamisen iloa.