Soveltava liikunta

Soveltava temppuilu 4-9 v.

Soveltavan temppuilun on erityisliikuntaryhmä ja se on tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja kannustusta liikuntaharrastuksessa. Lapsi voi osallistua tunnille yksin tai yhdessä avustajan kanssa. 


Aikataulu syksy 2023

Muutokset mahdollisia!

MAANANTAISIN


17.30-18.10Metsäniityn päiväkotiSoveltava temppuilu 4-9 v.Maiju K. 
17.15-17.55Kalkunvuoren päiväkoti Soveltava temppuilu 4-9 v.Kaisa N. 

TORSTAISIN


17.00-17.40Irjalan päiväkotiSoveltava temppuilu 4-9 v.Susanna A.
17.30-18.10Mustametsän päiväkotiSoveltava temppuilu 4-9 v.Kaisa N.


Ryhmä sopii erityislapsille, joilla on esimerkiksi tarkkaavaisuusongelmia, oppimisvaikeuksia, motorisia oppimisen vaikeuksia, viivettä motorisessa kehityksessä, kehitysvamma tai muita vammoja, autismin kirjon oireita tai haasteita toimia ryhmässä. Tunnilla harjoitellaan karkeamotorisia taitoja jokaiselle sopivan haasteelliseksi soveltaen, leikitään ja temppuillaan. Tärkeintä on liikunnan ilo ja jokaisen mahdollisuus osallistua toimintaan. 

Lisätietoja voit kysellä TAJUn liikuntakoordinaattorilta 

liikuntakoordinaattori(at)tampereenjumppatiimi.net 
/ 050 3089138