Soveltava liikunta

Soveltava temppuilu 4-9 v.

Soveltavan temppuilun ryhmä on tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja kannustusta liikuntaharrastuksessa. Lapsi voi osallistua tunnille yksin tai yhdessä avustajan kanssa. 

Maanantaisin

Soveltava Temppuilu 4-9 v.Metsäniityn päiväkotiPERUTTU


Ryhmä sopii erityislapsille, joilla on esimerkiksi tarkkaavaisuusongelmia, oppimisvaikeuksia, motorisia oppimisen vaikeuksia, viivettä motorisessa kehityksessä, kehitysvamma tai muita vammoja, autismin kirjon oireita tai haasteita toimia ryhmässä. Tunnilla harjoitellaan karkeamotorisia taitoja jokaiselle sopivan haasteelliseksi soveltaen, leikitään ja temppuillaan. Tärkeintä on liikunnan ilo ja jokaisen mahdollisuus osallistua toimintaan. 

Lisätietoja voit kysellä TAJUn liikunnanohjaajalta liikunnanohjaaja@tampereenjumppatiimi.net /044 0488 033