Historia

Vuonna 1901 eli n. kaksi vuotta ennen varsinaisen voimisteluseuran perustamista muutama aktiivinen ”puuvillan tyttö” halusi aloittaa monipuolisen liikuntaharrastuksen. Maaliskuussa 1903 naisvoimistelijat liittyivät virallisesti Tampereen Pyrintö ry:hyn alaosastoksi. Koska vuonna 1903 yhdistysten perustaminen oli kokonaan kiellettyä saattaa olla, että naiset liittyivät Pyrintöön senkin vuoksi, että omaa seuraa olisi ollut mahdoton perustaa.

Vuonna 1952 Pyrinnön naisvoimistelijat erosivat pääseurastaan ja rekisteröityivät omaksi yhdistyksekseen. Yhdistyksen nimeksi tuli Tampereen Pyrinnön Naiset ry.

Vuoden 1998 toiminta tähtäsi uuden nimen tunnetuksi tekemiseen, uusi nimi oli Tampereen Jumppatiimi ry (myöhemmin nimen viralliseksi muodoksi on vaihdettu Tampereen Jumppatiimi TAJU ry). Seuran uuden logon oli suunnitellut Jari Silver. Väreiksi valittiin tummansininen ja vihreä. Logo on voimisteleva nainen, jonka pää muistuttaa Näsinneulan huippua.

Vuonna 2003, satavuotisjuhlavuonna, seuran punainen lanka on kirjattu historiikkiin seuraavasti: Eri vivahteista huolimatta Tampereen Jumppatiimiä johdetaan samalla periaatteella kuin aivan alussa johdettiin Tampereen Pyrinnön naisjaostoa. Innokas johtokunta ja osaavat ohjaajat tarjoavat tavalliselle naiselle mahdollisuuden harrastaa liikuntaa ja parantaa näin terveyttä ja elämänsä laatua. – Liikunnanhalu ja vapaaehtoistyö ovat siis pohjimmaisia syitä ja se ”punainen lanka”, jonka vuoksi tänä vuonna juhlitaan Tampereen Pyrinnön naisjaoston, Tampereen Pyrinnön Naiset ry:n ja Tampereen Jumppatiimi ry:n satavuotista taivalta.

 

Tekstit on koottu Tampereen Pyrinnön Naiset - Tampereen Jumppatiimi, 100 vuotta 1903-2003 -historiikista (toim. Noora Tapio).