Kiitos palautteista!

Seurallemme on erittäin tärkeää kuulla jäsentemme ajatuksia, ideoita ja palautteita. Jokaisen kauden aikana toteutetaan palautekysely jossakin muodossa. TAJUn kevätkauden jäsenkysely oli avoinna huhtikuun aikana ja saimme yhteensä 179 vastausta. Kiitos kaikille palautetta antaneille! 

Palautekyselyyn vastanneiden ja yhteystietojen jättäneiden kesken arvottiin kesän tai syksyn kausikortit. Voittajat olivat Tuula S. ja Harri V. Voittajiin on oltu yhteydessä. 

Tyytyväisyys TAJUn aikuisten jumppiin ja ohjaajiin oli 4,1 asteikolla 1-5. Tyytäväisyys lasten tunteihin oli 4,3 asteikolla 1-5. Todennäköisyys, että aikuinen jatkaa TAJUssa syksyllä 2019 oli korkea. Aikuisista 4,1 asteikolla 1-5 jatkaa todennäköisesti TAJUssa syksyllä.

Kiitoksista ja kehuista huolimatta saimme myös kehitysehdotuksia. Kaikki palaute on luettu ja niitä on käsitelty johtokunnassa sekä tiimeissä. Lisäksi ohjaajia koskevia palautteita on välitetty ohjaajille. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme jäsentemme toiveiden näköiseksi, vaikkei kaikkia toiveita voida toteuttaa. Palautteita ja kehitysehdotuksia voi antaa jatkuvasti sivuillamme tai suoraan ohjaajille, vapaaehtoisille tai työntekijöille. Tässä hieman koostetta palautteista: 

Asioita, jotka saa jumpparin jatkamaan TAJUssa syksyllä 2019:

Seurallemme on tärkeää kuulla TAJUlaisten ajatuksia siitä, mikä saa heidät jatkamaan TAJUssa seuraavalla kaudella. Palautteen antaneet kertoivat, että hyvät ohjaajat, monipuolinen jumppatarjonta ja mielekkäät tunnit saavat jatkamaan ensi kaudella. Lasten ryhmien palautteen antaneet kertoivat, että heidän lapsi odottaa jumppaa aina innoissaan tai perheliikunnan ryhmä tarjoaa yhteisen liikuntahetken sopivaan kellonaikaan. Myös TAJUn rento meininki, lapsilähtöinen ohjelma ja vaihtelevat harjoitukset lisäävät innostusta jatkaa. Usea vastaaja kertoi myös perusteeksi TAJUn jäsenyyden ja hyvän hinta-laatusuhteen. Joillekin vastaajille TAJUn hyvä ilmapiiri ja tunnelma saa jatkamaan TAJUssa.Ohjaajat: 

Ohjaajat ovat tuntien tunnelman luojia ja liikunnan innostajia sekä monelle tärkeä syy valita tietty jumppa. Pääsääntöisesti olitte tyytyväisiä tai jopa erittäin tyytyväisiä ohjaajien osaamiseen. Seurassamme toimii monenlaisia ohjaajia. Osa on ohjannut vuosia ja ovat päivätyökseenkin liikunnan ammattilaisia, osa taas aloittelee ohjaajan uraansa. Seuramme kouluttaa ohjaajia ja uudet aikuisten ohjaajat antavat näytetunnin aina ennen aloittamistaan. Näytetunnista ohjaaja saa palautetta kokeneemmilta TAJUtuutoreilta ja ohjaajan kanssa yhdessä pohditaan mahdollinen koulutustarve. Meillä on alkanut myös tuutorointitoiminta: uusien ohjaajien tunnilla saattaa käydä kokeneempi ohjaaja seuraamassa kehittymistä ja antamassa palautetta. Lisäksi aloitimme TAJUkamutoiminnan: uudet ohjaajat saavat TAJUkamun toisesta TAJUn ohjaajasta. Kamut auttavat toisiaan esimerkiksi kausi- ja tuntisuunnitelmien tekemisessä ja jakavat ideoita tai käyvät toistensa tunneilla. Ohjaajat ottavat mielellään palautetta tunneistaan vastaan ja voit antaa sitä suoraan ohjaajalle tai lähettää palautelaatikon kautta nettisivuillamme. Kiertävän ohjaajan tunnit:

Niiden tuntien, joissa on useampi ohjaaja, osalta löytyy tietoa nettisivuiltamme kohdassa “kiertävän ohjaajan tunnit”. Päivitämme usean ohjaajan kesken ohjattavat tunnit nettisivuillemme kunkin kauden alussa. Valitettavasti tietylle päivälle ilmoitettu ohjaaja voi sairastua yllättäen, joten kiertävän ohjaajan tunnit -listaa ei ehkä keretä  päivittämään ajantasaiseksi. Tiedotamme aikuisten tuntien sijaisuuksista, mahdolliset muutokset ja peruutukset nettisivuillamme ja TAJUn WhatsApp-listalla. Kaikista sijaisuuksista emme välttämättä pysty tiedottamaan etukäteen.Jumppapaikat ja -ajat: 

Haluamme tarjota liikuntamahdollisuuksia lähellä ihmisten koteja. Niinpä jumpat pidetään koulujen ja päiväkotien saleilla. Suosittujen tuntien rinnalle pyrimme löytämään vaihtoehtoja, jotteivät salit olisi liian täynnä. Tiedämme hyvin, että koulujen sali ei riitä joillekin suosituille tunneille, ja otamme tämän mahdollisuuksien mukaan huomioon syksyn aikataulujen suunnittelussa. 

Lisää vuoroja ja jumppia toivottiin Leinolaan, Atalan alueelle, Linnainmaalle ja Raholaan. Pyrimme huomioimaan toiveet syksyn aikatauluissa. Olemme hakeneet lisää salivuoroja, mutta kaupungin liikuntapalvelut jakavat koulujen salivuorot eri toimijoille. Jaamme salivuorot monen muun toimijan kanssa, joten siksipä emme voi vaikuttaa kaikkiin jumppa-aikoihin ja salivuoroihin. Toki pidämme silmät ja korvat avoinna ja pyrimme tarttumaan vapautuneisiin salivuoroihin tai uusin jumppapaikkoihin. Näistäkin voit laittaa meille vinkkejä!Jumppakausi:

Saimme paljon kehitysehdotuksia jatkaa TAJUn kevätkautta. Toimimme koulujen ja päiväkotien saleilla, mikä vaikuttaa jumppakauteen. Koulut ja päiväkodit käyttävät liikuntasaleja myös omaan toimintaan keväällä, joten kaikki salit eivät enää toukokuussa ole iltakäyttäjien käytössä. Koulujen ja päiväkotien salivuorojen peruutuksiin emme voi valitettavasti vaikuttaa, koska peruutukset johtuvat TAJUn toiminnasta riippumattomista syistä. Jumppakauden päätteeksi tai keskellä jumppakautta olemme järjestäneet jumppatapahtumia, joihin osaan tapahtumista pääsee ilmaiseksi, kun on maksanut kuluvan jumppakauden ja jäsenmaksun. Toivottavasti jumppareille suunnitellut tapahtumat ovat piristäneet jumppakautta ja kannustaneet tutustumaan uusiin tunteihin, joihin voi olla estynyt normaalina arki-iltana.Sijaisuudet ja viestintä: 

Pyrimme aina saamaan ohjaajalle sijaisen. Tavoitteena on pitää jumppa sellaisena kuin se aikatauluissa on, myös sijaisen pitämänä. Jos emme saa juuri ko. tuntikuvauksen mukaista ohjaajaa, haluamme pitää tunnin toisena sen perumisen sijaan. Joskus ohjaajakin voi sairastua yllättäen, jolloin sijaisen saaminen lyhyessä ajassa on haastavaa.Tänä keväänä saimme pidettyä kaikki tunnit sijaisten avulla. Kiitos heille!

Tiedotamme aikuisten tuntien sijaisuudet, mahdolliset muutokset ja peruutukset nettisivuillamme. Jos haluat saada muutoksista WhatsApp-viestejä, lähetä WhatsApp-viesti TAJUn numeroon 040 5963488 ja tallenna TAJUn numero puhelinluetteloosi. Lasten ja nuorten ryhmien tiedottaminen hoidetaan edelleen ensisijaisesti sähköpostilla. Kiitos arvokkaista palautteistanne! 


Tekstin kirjoitti toiminnanjohtaja Marika