Lapsille

TAJU tarjoaa monipuolista, laadukasta ja edullista liikuntaa lapsille

 

Lasten liikuntahetket ovat monipuolisia. Lapset pääsevät koulutettujen ja kannustavien ohjaajien johdolla kokemaan onnistumisen elämyksiä ilman kilpailullisia tavoitteita liikunnan parissa. Merkkinä laadukkaasta lasten liikunnasta on TAJU saanut Sinetti-tunnuksen.

Aikataulut löydät täältä

Lue lasten ryhmien tuntikuvaukset

Haluatteko liikkumaan koko perheen parissa? Katso perheille suunnatut tunnit täältä

 

Sinettiseuralle liikkuva lapsi on tärkein

Tampereen Jumppatiimi on saanut Sinetti-tunnuksen merkkinä laadukkaasta lasten liikunnasta. Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Sinettiseura-sertifikaatti myönnetään seuroille, joiden arjessa toteutuu lapsen ja nuoren parhaan edistäminen, kasvun ja kehityksen tukeminen ja lapsuuden kunnioittaminen. Tavoitteena on löytää avaimet lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun laadun takaamiseen seurassa.

Sinettiseurat ovat aktiivisia ja kehityshaluisia lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja, joiden toiminta täyttää Valon ja Voimisteluliiton Sinettikriteerit. Sinetin saaminen on seuralle kunnia-asia, mutta se tuo seuralle myös vastuuta. Sinetti on lupaus laadusta.

Sinettiseurat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. Lapsen oman ryhmän tueksi tarvitaan hyvin toimiva seurayhteisö, joka on lapselle hyvä ja turvallinen ympäristö kasvaa.

Pelisäännöt

 

Pelisäännöt käydään oman ryhmän kanssa läpi ensimmäisellä jumppakerralla ja muokataan niistä omalle ryhmälle sopivat säännöt, joihin jumpilla sitoudutaan. Halutessaan ohjaaja voi ottaa keskusteluun mukaan myös lasten vanhemmat.

 

Lasten ja nuorten pelisäännöt

 

Kauden alussa käydään jokaisessa lasten ja nuorten ryhmässä pelisääntökeskustelut, joita ryhmäläiset sitoutuvat noudattamaan. Seurassa on sovittu yhteisistä, kaikkia lapsiryhmiä koskevista pelisäännöistä ja nämä säännöt ovat:

• Kuuntelen ja tottelen ohjaajaani.

• Kiipeilen vain, kun ohjaaja antaa luvan.

• Olen kaveri kaikkien kanssa ja käyttäydyn ystävällisesti.

• Pidän hauskaa jumpassa ja harjoittelen mielelläni uusia taitoja.

• Otan jumppaan juomaksi vain vettä ja pidän juomatauon ohjaajan ilmoittamana ajankohtana.

 

Vanhempien Pelisäännöt

 

Myös kaikkien lasten ja nuorten vanhempien kanssa käydään pelisääntökeskustelut/vanhempia tiedotetaan Pelisäännöistä ainakin kirjallisesti kauden alussa. Vanhempien Pelisäännöt ovat:

• Kannustan lastani hänen harrastuksessaan.

• Tuon lapsen jumppaan ajoissa.

• Huolehdin, että lapsi pukeutuu jumppaan sopivalla tavalla ja jättää isot korut kotiin.

• Mikäli jään koululle jumpan ajaksi, odotan salin ulkopuolella. Keskustelen ohjaajan kanssa vasta tunnin päätyttyä. Vanhemmat pääsevät mukaan jokaisen ryhmän tunnille ainakin kerran kauden aikana.

• Pidän huolen siitä, että lapseni on tietoinen Lasten Pelisäännöistä ja että hän ymmärtää niiden merkityksen.

• Huolehdin siitä, että lapseni jumppamaksu on maksettu eräpäivään mennessä. Jumppakortit jaetaan kolmannella/neljännellä kerralla.


• Huolehdin siitä, että ohjaaja on tietoinen mahdollisista lastani koskevista erityispiirteistä.