Pelisäännöt

Pelisäännöt käydään oman ryhmän kanssa läpi ensimmäisellä jumppakerralla ja muokataan niistä omalle ryhmälle sopivat säännöt, joihin jumpilla sitoudutaan. Halutessaan ohjaaja voi ottaa keskusteluun mukaan myös lasten vanhemmat. 


Kauden alussa käydään jokaisessa lasten ja nuorten ryhmässä pelisääntökeskustelut, joita ryhmäläiset sitoutuvat noudattamaan. Seurassa on sovittu yhteisistä, kaikkia lapsiryhmiä koskevista pelisäännöistä ja nämä säännöt ovat:

Myös kaikkien lasten ja nuorten vanhempien kanssa käydään pelisääntökeskustelut/vanhempia tiedotetaan Pelisäännöistä ainakin kirjallisesti kauden alussa.

Vanhempien Pelisäännöt ovat:

• Kannustan lastani hänen harrastuksessaan.

 • Tuon lapsen jumppaan ajoissa.

 • Huolehdin, että lapsi pukeutuu jumppaan sopivalla tavalla ja jättää isot korut kotiin.

 • Suosittelemme, että saatto- ja noutotilanteet pyritään hoitamaan ripeästi ja perheestä vain yksi henkilö toimii saattajana. Lasten ja nuorten jumppien ajaksi pyydämme huoltajia poistumaan pukuhuone- ja liikuntasalitiloista. 

 • Pidän huolen siitä, että lapseni on tietoinen Lasten Pelisäännöistä ja että hän ymmärtää niiden merkityksen.

 • Huolehdin siitä, että lapseni jumppamaksu on maksettu eräpäivään mennessä. Jumppakortit jaetaan kolmannella/neljännellä kerralla.

 • Huolehdin siitä, että ohjaaja on tietoinen mahdollisista lastani koskevista erityispiirteistä.