Kiitos kevätkauden palautteista

Seurallemme on erittäin tärkeää kuulla jäsentemme ajatuksia, ideoita ja palautteita. Jokaisen kauden aikana toteutetaan aina palautekysely jossakin muodossa. TAJUn kevätkauden 2021 jäsenkysely oli avoinna huhtikuun lopussa ja toukokuun alun aikana. Saimme yhteensä 86 vastausta. Kiitos kaikille palautetta antaneille! 

Palautekyselyyn vastanneiden ja yhteystietojen jättäneiden kesken arvottiin kesä-  tai syyskauden kausikortit. Voittajat olivat Heli H., Eija R. ja Sanna K. Voittajiin on oltu yhteydessä. 

Aikuisten kevätkauden palautekyselyssä kysyttiin palautetta jumppareiden tyytyväisyydestä aikuisten videojumppiin, koska kevätkaudella TAJU ei voinut järjestää aikuisten kevätkautta. Tyytyväisyys TAJUn aikuisten videojumppiin oli 3,4 asteikolla 1-5. Tyytyväisyys lasten tunteihin oli 4,4 asteikolla 1-5. Todennäköisyys, että aikuinen jatkaa TAJUssa syksyllä 2021 oli korkea. Aikuisista 4,3 asteikolla 1-5 jatkaa todennäköisesti TAJUssa syksyllä. Koronapandemiasta johtuvat rajoitukset ja huoli koronapandemian jatkumisesti syyskaudella 2021 näkyi vastaajien vastauksessa. 


Kiitoksista ja kehuista huolimatta saimme myös kehitysehdotuksia. Kaikki palaute on luettu ja niitä on käsitelty johtokunnassa sekä tiimeissä. Lisäksi ohjaajia koskevia palautteita on välitetty ohjaajille. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme jäsentemme toiveiden näköiseksi, vaikkei kaikkia toiveita voida toteuttaa. Palautteita ja kehitysehdotuksia voi antaa jatkuvasti sivuillamme tai suoraan ohjaajille, vapaaehtoisille tai työntekijöille. 


Tässä hieman koostetta palautteista: 

Videojumpat:

Järjestimme ensimmäisen kerran mahdollisuuden hankkia katseluoikeuden aikuisten videojumppiin, joita oli tarjolla kuusi jumppaa joka kuukausi. Jäsenemme oli mahdollisuus hankkia videojumppien katseluoikeus koko kevätkaudelle. Uuden palvelun tarjoamisella halusimme tarjota jäsenille mahdollisuuden liikkua kotona turvallisesti ja ajasta tai paikasta riippumatta. Videojumppien kehuttiin olevan hyvä lisä korona-aikana, mutta jäsenemme eivät kokeneet sen korvaavan oikeaa jumppaa. Kehuja sai myös seuramme nopea reagointi koronatilanteesta johtuviin rajoituksiin.

Videojumpat järjestettiin seuran olemassa olevilla resursseilla ja välineillä. Videojumppia kuvattiin tiloissa, joissa liikkuminen tai kuvaus oli mahdollista koronarajoitusten aikana. Seuran ei aina ollut mahdollista varata sellaisia tiloja, joissa ohjaajan tai musiikin ääni ei kaikuisi tai lähtisi kiertämään. Se vaikutti siihen, että osassa videojumpassa musiikin tai ohjaajan ääni ei kuulunut riittävän hyvin. TAJUn liikunnanohjaaja kuvasi jumppia kaikkien niiden ohjaajien kanssa, jotka halusivat ohjata videojumppia. Pyrimme tarjoamaan videojumppien valikoimassa erilaisia jumppia, kuten Muokkaus, Suomitanssijumppa, Latinomix tai kehonhuolto. Jäsenemme kehuivat seuran livestriimaustapahtumia, jotka olivat avoimia kaikille. Striimatut tapahtumat mahdollistivat vuorovaikutuksen jäsentemme kanssa kevätkauden aikana. 


Koronatilanne:

Kevätkauden aikana jatkunut koronatilanne vaikutti TAJUn aikuisten jumppiin ja perheliikunnan ryhmiin. Niitä ei voitu järjestää kevätkaudella. Halusimme liikuttaa jäseniä, mutta pitkittyneestä koronatilanteesta ja -rajoituksista johtuen kevätkautta ei voitu pitää. Aikuisten kevätkaudella kokeilimme ulkojumppia, mutta niiden kausi jäi lyhyeksi pahentuneesta koronatilanteesta johtuen. Koronatilanne vaikutti myös lasten kevätkauteen. Halusimme järjestää lasten jumpat turvallisesti noudattaen viranomaisten ja alueellisen Pirkanmaan “koronanyrkin” ohjeistuksia ja suosituksia. Kevätkauden turvallisuusjärjestelyt lasten jumpilla sai jäseniltämme kiitosta, koska ryhmiä koskeva koronaohjeistus ja viestintä oli selkeää ja viestintää tehtiin säännöllisesti kauden aikana. Saimme palautetta lasten korvaavista jumppakerroista, jotka toteutettiin lasten ryhmien osalta videojumppina. Halusimme tarjota jokaiselle lapselle mahdollisuuden liikkua turvallisesti kotona, koska Tampereen kaupungin koulujen ja päiväkotien liikuntasalit eivät olleet seuramme käytössä. Valitsimme lasten videojumpat, koska näimme sen olevan turvallisempi vaihtoehto ryhmänhallinnan kannalta sekä niiden avulla pystyimme tarjoamaan ryhmän tuntikuvausten vastaavaa toimintaa. Kevätkauden tauon aikana sää oli vaihteleva ja kylmä, joten uskoimme osallistumiskynnyksen olevan matalampi kotona tehtäviin jumppiin kuin ulkona pidettäviin ryhmien korvauskertoihin.


Luvun ottaminen ja osallistujamäärän laskeminen jumpalla:

Seuramme jumpilla ja ryhmissä lasketaan tunnin osallistujamäärä. Lasten, nuorten ja perheliikunnan tunneilla ryhmän pääohjaaja huolehtii osallistujamäärän laskemisesta. Aikuisten jumpilla tunnin ohjaaja laskee osallistujamäärän joko tunnin alussa tai samalla kun ohjaaja / vastuuvuorolainen tarkistaa jumppareiden maksuja. Ohjaajamme tehtävä on huolehtia jumppareiden turvallisuudesta, joten lukumäärän ottaminen on tärkeää tunnin turvallisuuden varmistamiseksi. Luvun ottaminen jumpan alussa on tärkeää, mikäli jumpan aikana sattuu mahdollinen hätätilanne. Mahdollisen evakointitilanteen tapahtuessa ohjaajan tulee tietää tarkka jumpan osallistujamäärä. 


Step-lautojen säilytys ja kuljetus Leinolassa:

Seuramme step-lautoja säilytetään Leinolan koulun varaston yläkerrassa, koska lautojen säilytykseen riittävän suurta tilaa ei löydy toisesta koulun liikuntasalin varastotiloista. 


Palautteen antaminen ja saaminen: 

Seurallemme on tärkeä saada palautetta. Palautetta voit antaa suoraan ohjaajalle tai lähettää palautetta koska tahansa palautelaatikon kautta nettisivuillamme. Luemme ja käsittelemme palautteet nopeasti. Pyrimme  vastaamaan palautteisiin mahdollisimman pian palautteen saatuamme, mutta joskus asia saattaa vaatia selvitystyötä, jolloin palautteeseen vastaaminen voi kestää kauemmin.  

Ohjaajat ottavat mielellään palautetta tunneistaan vastaan, jotta he voivat suunnitella jäsenillemme sopivia tunteja, toistaa jumpilla jäsenillemme mielekästä musiikkia tai kehittää omia ohjaustaitoja. 


Asioita, jotka saa jumpparin jatkamaan TAJUssa syksyllä 2021:

Seurallemme on tärkeää kuulla TAJUlaisten ajatuksia siitä, mikä saa heidät jatkamaan TAJUssa seuraavalla kaudella. Palautteen antaneet kertoivat, että monipuolinen aikuisten tuntien lukujärjestys, hyvät ohjaajat, runsas jumppatarjonta ja mielekkäät tunnit lähellä tai lyhyen ajomatkan päässä  jumpparin kotia saavat jatkamaan ensi kaudella. Lasten ryhmien palautteen antaneet kertoivat, että ja tuntien aikataulut, jumppapaikan läheisyys mahdollistaa harrastukseen osallistumisen ja laadukas ohjaus sekä lapsen viihtyminen tunneilla saa jatkamaan lapsen liikkumista TAJUssa syksyllä 2021.

Myös TAJUn tunnelma ja tuntien monipuoliset sisällöt lisäävät innostusta jatkaa. Usea aikuisten kyselyyn vastannut vastaaja kertoi myös perusteeksi TAJUn jäsenyyden ja hyvän hinta-laatusuhteen. 


Kehuja kevätkaudesta ja seuran jumpista:

“Haastavina aikoina jumpat ja etäjumpat sekä tiedotus on hoidettu hienosti!”

“Iloista ja letkeää liikuntaa mukavassa seurassa innostavien ohjaajien kanssa ja pienellä rahalla. Selkeä Muokkaus ja Lavis ilman hieroglyyfisiä liikkeitä on parasta ja kerää salit täyteen!”


Kiitos arvokkaista palautteistanne! 


Tekstin kirjoitti toiminnanjohtaja Marika